Strona wykorzystuje mechanizm plików cookie. Więcej o plikach cookie tutaj. Rozumiem, ZAMKNIJ.

DOWIEDZ SIĘ:

Czym jest PADACZKA?

Więcej o Stowarzyszeniu?

Jak możesz pomóc — 1% dla OPP

 


DO POBRANIA:

1. Błogosławieństwo Przewodniczącego      

     Konferencji Episkopatu Polski

2. Wsparcie Papieża Jana Pawła II (PDF)
3.
Wsparcie organizacji niemieckich katolików
    "RENOVABIS" z Freising - RFN (PDF
)

4. 
Statut Stowarzyszenia (PDF)
5.
Program "Aparat EEG" (PDF)
6.
Europejska Deklaracja ws. Padaczki (PDF)
7.
LIST OTWARTY VII Zjazdu Delegatów
    do Prezydenta i Premiera RP (PDF)

8. PADACZKA LEKOOPORNA...
   
Konferencja - Warszawa 04.07.2012 (PDF)


 

LINKI:
1. Pełnomocnik Rządu ds. Osób 
    Niepełno
sprawnych
2.
PFRON
3. Baza sprawozdań OPP

4. BAZY-NGO-PL    PSLCnP ZG

5. Krajowy Rejestr Sądowy

6. Koalicja na Rzecz Osób z    

    Niepełnosprawnością
7.
Ministerstwo Finansów - e-Deklaracje

8. International Bureau for Epilepsy

9. Europejski dzień padaczki

 


Jednostki organizacyjne Stowarzyszenia:


 
Partnerzy:

1% podatku dla cierpiących na padaczkę 

Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% - Deklaracje podatkowe program  

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014  Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

 1% dla osób z niesprawnościami

     

            Logo Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę                                 

                                    Logo organizacji pożytku publicznego             Firma Probet Sp. z o.o. zatrudni od zaraz osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

     

PRACA !!! – od zaraz !!!

na stanowisku pracownik ochrony.

 

Miejsce pracy: Cały kraj

 

Gwarantujemy:

·       Umowę o pracę

·       Wynagrodzenie :1 300,00 zł netto (na rękę).

 

Telefon: 571-305-585

 

Z wyrazami szacunku

 

Dariusz Woźniak


PROBET Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 9/1 
41-506 Chorzów
tel. (32) 247 12 30
fax (32) 246 09 76 
kom. 571 305 585 

http://www.probet.info

Biuro regionalne w Grodzisku Mazowieckim 
ul. Szczerkowskiego 4 
05-827 Grodzisk Mazowiecki 


Biuro regionalne w Poznaniu 
ul. Starołęcka 38 
61-361 Poznań 


Biuro regionalne w Gdańsku 
ul. Dyrekcyjna 6/304 
80-852 Gdańsk

                                                                                  

e-mail: d.wozniak@probet.info.pl      

      

                    

 

 


 

 Cele i środki działania. 

§ 7 statutu. 

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy w różnych formach ludziom cierpiącym na padaczkę i ich rodzinom we wszystkich sprawach życia publicznego w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałania ich dyskryminacji, przestrzegania wobec nich praw człowieka, inicjowania i organizowania samopomocy wzajemnej w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zapewnienia im opieki i ochrony prawnej.


 

§ 8 statutu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1.      Współpracę z konstytucyjnymi organami władzy, administracji rządowej i samorządowej, z instytucjami wykonującymi zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu polityki społecznej np. PFRON, ZUS, KRUS, ROPS, ośrodki pomocy społecznej itp., z Kościołem Katolickim, z Kościołem Prawosławnym i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, placówkami publicznej i niepublicznej służby zdrowia, firmami farmaceutycznymi i sprzętu medycznego, bankami i firmami sektora ubezpieczeń, z podmiotami-spółkami prawa handlowego i innymi jednostkami gospodarczymi, z fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi.

2.      Współpracę z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi, Unią Europejską, jej agendami i funduszami, Bankiem Światowym, Światową Organizacja Zdrowia /WHO/ oraz społecznościami i instytucjami w różnych krajach europejskich, USA, Kanadzie, Australii itp..

3.      Współpracę z organizacjami polonijnymi i Polakami za granicą. 

4.      Udzielanie pomocy członkom i ich rodzinom w rozwiązywaniu spraw życia codziennego oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej. 

5.      Organizację, prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej chorych na padaczkę w różnych formach: turnusy rehabilitacyjne, imprezy integracyjne, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice terapeutyczne, zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie socjalne, ośrodki leczniczo –szkoleniowo - rehabilitacyjne, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży i inne.

6.      Powołanie i prowadzenie agencji zatrudnienia, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy osób niepełnosprawnych oraz inne działania na rzecz promocji zatrudnienia chorych na padaczkę i innych osób niepełnosprawnych, wpływanie na właściwy stosunek pracodawców do zatrudnionych u nich chorych na padaczkę i innych osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz w zatrudnieniu chronionym, w spółdzielniach socjalnych itp..

7.      Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla chorych na padaczkę i ich rodzin, w tym szczególnie dla dzieci i młodzieży oraz jej edukacji. 

8.      Organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu zespolenie środowiska chorych na padaczkę, przeciwdziałając uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia, bezradności, społecznej izolacji itp.. 

9.      Prowadzenie we współpracy ze środkami masowej komunikacji / prasy, radia, telewizji, internetu / i własnych publikacji-poradników ciągłej pracy informacyjno-uświadamiającej całe społeczeństwo, mającej na celu promowanie i kształtowanie prawidłowych postaw wobec osób chorych na padaczkę. 

10.  Wspieranie placówek leczenia padaczek / przychodnie, szpitale, kliniki / poprzez ogólnopolskie programy zakupu i darowizny specjalistycznego sprzętu medycznego – aparatów EEG, wideometrii i innego sprzętu niezbędnego w diagnozowaniu i leczeniu padaczek u dzieci, młodzieży i dorosłych. Inicjowanie prac badawczych, naukowych i legislacyjnych dotyczących opieki zdrowotnej oraz warunków życia chorych na padaczkę i ich rodzin. 

11.  Ujawnianie i dążenie do likwidacji barier społecznych, psychologicznych i innych utrudniających prawidłowe funkcjonowanie ludzi z padaczką w tym szczególnie dzieci i młodzieży w polskim społeczeństwie.

12.  Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych, różnych form rehabilitacji, integracji, służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w tym ze środków PFRON, funduszy publicznych oraz z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy krajowych i zagranicznych. 

13.  Gromadzenie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia.

14.  Inspirowanie i współdziałanie na rzecz rozwiązań prawnych w dostępie do różnego rodzaju stanowisk zgodnych z predyspozycjami chorego na padaczkę poczynając od różnych form kształcenia i wychowania do zatrudnienia włącznie. 

15.  Inną działalność korzystną dla chorych na padaczkę i ich rodzin oraz na rzecz innych środowisk osób niepełnosprawnych, pacjentów, rencistów i emerytów.

 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Strona główna  |   Aktualności  |   Stowarzyszenie  |   Choroba  |   Informacje  |   Galeria  |   Kontakt  |   Apel!

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę
15-482 Białystok ul. Fabryczna 57 (XI P.)
                              tel/fax: 85 - 675 44 20tel: 85 - 654 57 51                             

KRS: 0000018369,  NIP:  542-19-52-019,  REGON: 050324347

 

Liczniki na bloga