PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA PADACZEK

W prawie połowie przypadków przyczyna napadów pozostaje nieznana z uwagi na brak przesłanek co do uchwytnego lub przypuszczalnego podstawowego schorzenia mózgu. Przyczyny są bardzo różnorodne, zarówno wrodzone jak i nabyte, a także, w bardzo rzadkich przypadkach, genetyczne. Głównymi nabytymi czynnikami powodującymi napady padaczkowe są: nieprawidłowy przebieg ciąży i porodu, urazy głowy, choroby naczyń mózgowych, zatrucia, choroby przemiany materii oraz udary. Dużą grupę stanowią także padaczki samoistne, których przyczyn nie można jednoznacznie ustalić. Środowisko chorych na padaczkę w Polsce liczące ponad 400 tys. osób ma szczególnie ograniczone możliwości uczenia się, zdobywania zawodu, uzyskania pracy i jej utrzymania. Nadal w społeczeństwie panują mity i przesądy dotyczące epileptyków pochodzące ze średniowiecza. Praca i nauka są dla chorych na padaczkę podstawą rehabilitacji. Jest to nie tylko problem humanitarny lecz także ekonomiczny, gdyż chorzy na padaczkę pracując mogą dobrze służyć gospodarce narodowej poprzez swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe. Obecnie chorzy na padaczkę są odtrącani, izolowani i dyskryminowani we wszystkich sferach życia publicznego. Pozbawieni są awansu zawodowego i społecznego oraz udziału w życiu politycznym. Od 1985 r. Stowarzyszenie domaga się prawnego uregulowania statusu chorego na padaczkę w Polsce. Niestety dotychczasowi ministrowie pozostają obojętni na ten ważny społecznie i politycznie problem.

BADANIA LEKARSKIE

Pełne badanie lekarskie, stwierdzające padaczkę, składa się z dokładnego wywiadu na temat wcześniejszej i obecnej historii choroby i bardzo szczegółowego opisu objawów napadów. W czasie zbierania wywiadu lekarz powinien uzyskać następujące informacje:

- informacje ogólne

 • przebieg ciąży i porodu

 • rozwój psychoruchowy

 • przebyte choroby

 • wywiad rodzinny

 - informacje dotyczące napadów

 • pora i okoliczności występowania oraz czas trwania

 • od jakich objawów rozpoczął się napad

 • czy w czasie napadu chory był przytomny

 • jakie objawy towarzyszyły napadowi

 • objawy ponapadowe

 U wszystkich chorych wystąpienie napadu padaczkowego powoduje konieczność przeprowadzenia dokładnej diagnostyki. Jej celem jest ustalenie rodzaju padaczki, ewentualnego schorzenia mózgu, a także stwierdzenie przyczyny napadów. Do najczęściej wykonywanych badań należą:

O CHOROBIE

Na świecie na epilepsję cierpi 50 milionów osób. W naszym kraju z chorobą zmaga się z nią aż 400 tysięcy chorych1. Niska świadomość padaczki powoduje, że jest to nadal temat tabu. W Dniu Świętego Walentego obchodzony jest Światowy Dzień Chorych na Padaczkę.

Na tę chorobę szacunkowo cierpi około 0,5-1% całej populacji2. Statystycznie, co dziesiąta osoba na świecie doświadcza w swoim życiu jednego napadu padaczkowego3. Choroba spowodowana jest zaburzeniem funkcjonowania mózgu, w którym dochodzi do niekontrolowanych wyładowań komórek nerwowych, czego przyczyną są błędnie wysyłane przez mózg impulsy elektryczne. Nie oznacza to jednak, że 10% całej populacji cierpi na epilepsję, ponieważ aby zdiagnozować chorobę u pacjenta wymagane są do tego przynajmniej dwa ataki.

Wyładowania neuronów przybierają różne formy napadów. Najczęściej występują napady ogniskowe oraz toniczno-kloniczne, które są zauważalne u chorych niezależnie od wieku. Pierwsze objawiają się poprzez drgawki, uczucie drętwienia, zaburzenia wzroku, słuchu, smaku i węchu. Drugie charakteryzują się intensywniejszymi objawami – utratą przytomności i sztywnieniem ciała, po której następują drgawki.

Padaczka jest chorobą leczoną głównie za pomocą leków przeciwpadaczkowych. Przy wyborze medykamentów bardzo dużą rolę odgrywają indywidualne potrzeby pacjenta oraz typ występujących u chorego napadów. Pod uwagę brane są również czynniki, takie jak: wiek, ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, niekorzystne interakcje z innymi przyjmowanymi lekami oraz współistniejące schorzenia. Jak dowodzą badania4 , farmakoterapia jest skuteczna u ponad 70% chorych. Chorzy stosujący terapię mogą odstawić leki przeciwpadaczkowe po 2-5 latach (skuteczność u 70% dzieci i 60% dorosłych).

INSTRUKCJA UDZELANIA PIERWSZEJ POMOCY W NAPADZIE PADACZKOWYM

 • Zachowaj spokój
 • Ułóż chorego na boku
 • Udrożnij drogi oddechowe, odchylając głowę lekko do tyłu
 • Podłóż mu coś miękkiego pod głowę, żeby ochronić ją przed urazem
 • Nie wkładaj mu niczego między zęby!
 • Nie krępuj jego ruchów
 • Jeśli zasnął po napadzie, nie budź go

Napad powinien ustąpić po 2-3 minutach; jeśli się przedłuża – wezwij pogotowie ratunkowe

 • 1 I ty możesz zachorować na padaczkę. Pacjenci o życiu z rozpoznaniem padaczki. Poradnik pod red. prof. Joanny Jędrzejczak, Wydawnictwo TacyJakJa.pl, Wyd. I 2012, str.6-10.
 • 2 http://www.webmd.com/epilepsy/guide/understanding-seizures-and-epilepsy [dostęp: 31.01.2013 r.].
 • 3 I ty możesz zachorować na padaczkę. Pacjenci o życiu z rozpoznaniem padaczki. Poradnik pod red. prof. Joanny Jędrzejczak, Wydawnictwo TacyJakJa.pl, Wyd. I 2012, str.6-10.
 • 4 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs999/en/index.html [dostęp: 31.01.2013 r.].

Treści zamieszczone na stronie internetowej www.napadkontrolowany.pl mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanego leczenia.

Nota prawna

Strona główna  |   Aktualności  |   Stowarzyszenie  |   Choroba  |   Informacje  |   Galeria  |   Kontakt  |   Apel!

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę
15-482 Białystok ul. Fabryczna 57 (XI P.)
                              tel/fax: 85 - 675 44 20tel: 85 - 654 57 51                             

KRS: 0000018369,  NIP:  542-19-52-019,  REGON: 050324347