DOWIEDZ SIĘ:

Czym jest PADACZKA?

Więcej o Stowarzyszeniu?

Jak możesz pomóc — 1% dla OPP

 


DO POBRANIA:

1. Błogosławieństwo Przewodniczącego      

     Konferencji Episkopatu Polski

2. Wsparcie Papieża Jana Pawła II (PDF)
3.
Wsparcie organizacji niemieckich katolików
    "RENOVABIS" z Freising - RFN (PDF
)

4. 
Statut Stowarzyszenia (PDF)
5.
Program "Aparat EEG" (PDF)
6.
Europejska Deklaracja ws. Padaczki (PDF)
7.
LIST OTWARTY VII Zjazdu Delegatów
    do Prezydenta i Premiera RP (PDF)

8. PADACZKA LEKOOPORNA...
   
Konferencja - Warszawa 04.07.2012 (PDF)


 

LINKI:
1. Pełnomocnik Rządu ds. Osób 
    Niepełno
sprawnych
2.
PFRON
3. Baza sprawozdań OPP

4. BAZY-NGO-PL    PSLCnP ZG

5. Krajowy Rejestr Sądowy

6. Koalicja na Rzecz Osób z    

    Niepełnosprawnością
7.
Ministerstwo Finansów - e-Deklaracje

8. International Bureau for Epilepsy

9. Europejski dzień padaczki

 


Jednostki organizacyjne Stowarzyszenia:


 
Partnerzy:

 

Data uzyskania osobowości prawnej  - 03 czerwca 1985 r.
Data rejestracji w KRS - 07 czerwca 2001 r.
Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego - 16 września 2008 r.

Skład Władz Naczelnych
Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę  
wybranych na VII Zjeździe Delegatów w dniu 29 czerwca 2013 r.
Postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 11 września 2013 r.

Kadencja władz statutowych - 5 lat
Statutowy teren działania: Rzeczpospolita Polska i zagranica.

I. ZARZĄD GŁÓWNY

   
  Tadeusz Zarębski
prezes
Białystok

 
dr Grzegorz Pawliczak
wiceprezes
Łódź

Dariusz Stasiak
wiceprezes
Lublin

mgr inż. Kacper Dzietczyk
wiceprezes
Suwałki

 
Stanisława Siedlecka
sekretarz
Wasilków

  inż. Henryk Jastrzębski
skarbnik
Zambrów

   
  Iwona Jarmuła
członek ZG
Biała Podlaska

 
Czesław Szczęsny
członek ZG
Dolistowo

Sławomir Nurzyński
członek ZG
Legnica

Bogdan Wiśniewski
członek ZG
Wałbrzych

 

II. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Witold Gałaszewicz
przewodniczący
Białystok

Mirosława Tałuć
zastępca przewodniczącego
Białystok

Stanisław Skowroński
sekretarz
Białystok

 

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

  1. Reprezentowanie praw i interesów 400-tys. środowiska chorych na padaczkę w Polsce wobec władz publicznych: rządowej, samorządowej, sądowniczej, ustawodawczej, mediów, służby zdrowia itp.

  2. Rehabilitacja społeczna i lecznicza - turnusy rehabilitacyjne, prowadzenie Warsztatu terapii zajęciowej i ośrodka wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, różnych form integracji, rehabilitacji, akcji społecznych, itp.

  3. Wspieranie w sprzęt medyczny np. komputerowe aparaty EEG, wideometrię, komputery i inny sprzęt medyczny itp. placówek leczenia padaczek, dotychczas od 1991 r. zakupiono aż 24 systemy komputerowe EEG, 2 aparaty wideomerii, 2 komputery i inny sprzęt med. na łączną kwotę 2.053.973,00 zł. Zakup był możlliwy dzięki sponsorom krajowym i zagranicznym np. Ojciec Święty Jan Paweł II, Kościół Katolicki i Kościół Prawosławny, firmy farmaceutyczne, banki i firmy ubezpieczeniowe, fundacje, spółki prawa handlowego, spółdzielnie, Kongres Polonii Amerykańskiej z Chicago i Pan Ludomir Kitajewski z Belmont w USA, itp.

  4. Oświata zdrowotna w zakresie padaczki, np.rozprowadzanie poradnika dla chorych i ich rodzin niemieckiego prof. Dietera Schmidta pt."Padaczki - pytania i odpowiedzi", organizacja Dnia Chorego na Padaczkę itp.

  5. Działalność samopomocowa w sprawach indywidualnych poprzez interwencje u różnych władz i sądów, udzielanie zapomóg losowych i rzeczowych, rozdawanie dla najuboższych chorych i ich rodzin odzieży zimowej: kurtek, bluz, itp. ponadto udziela się różnych porad.

Poradnik dla chorych i ich rodzin do nabycia w siedzibie Stowarzyszenia, Białystok ul. Fabryczna 57

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych:

  1. Międzynarodowe Biuro ds. Padaczki (International Bureau for Epilepsy) z siedzibą w Dublinie, Irlandia, od 1991 r.

  2. Europejskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego (European Public Health Alliance) z siedzibą w Brukseli, Belgia, od 1999 r.

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę biorą także udział w konferencjach i kongresach, np. europejskie konferencje padaczki i stowarzyszeń oraz międzynarodowe kongresy padaczki. Prowadzą także bieżącą współprace z organizacjami chorych na padaczkę w Europie Zachodniej, USA, Kanadzie, Australii, Rosji, i in.

DOKUMENTY

Statut Stowarzyszenia:
Pobierz w PDF

Program "Aparat EEG":
Pobierz w PDF

Europejska Deklaracja ws. Padaczki:
Pobierz w PDF

Sprawozdania:
Baza sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Strona główna  |   Aktualności  |   Stowarzyszenie  |   Choroba  |   Informacje  |   Galeria  |   Kontakt  |   Apel!

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę
15-482 Białystok ul. Fabryczna 57 (XI P.)
                              tel/fax: 85 - 675 44 20tel: 85 - 654 57 51                             

KRS: 0000018369,  NIP:  542-19-52-019,  REGON: 050324347

 

Liczniki na bloga